Aktie- och fonder (exkl. bankkonton)

fredag 2 februari 2018

Tillgångar och skulder januari 2018


Här kommer en något försenad månadsrapport för årets första månad. En tuff månad då H&M fortsätter att gå ned kraftigt. Rapporten och bokslutet var inte vad marknaden ville se. Bolaget har problem men jag är i grunden inte speciellt orolig. Övriga innehav ser rätt bra ut, det är Skanska som ligger back också men annars så. 

Något hände med mitt vanliga diagram (nedan) med tillgångar, skulder och överskott över tid. Så jag fick göra om det. Men det är rätt likt det förra. Tycker den bilden är viktig då man ser utveckling över tid och faktiskt ser att det hela tiden går åt rätt håll. Kul! 

Klicka för större bild

tisdag 16 januari 2018

Fördelning ISK 180116

Idag valde jag att minska mitt innehav i H&M något. Jag sålde 70 aktier då jag ser fortsatt stor osäkerhet framöver. Jag har dock kvar 300 aktier och dessa låter jag finnas kvar. Känns ändå som att jag gjort något nu om kursen fortsätter nedåt ett tag framöver. Jag vill egentligen bara köpa och behålla bolag - men ibland måste man ändå se att ens pengar kanske faktiskt kan få bättre avkastning i andra bolag även på längre sikt. Den värderingen har jag idag gjort och därför minskat H&Ms andel i den totala portföljen. Detta medförde (ihop med den kraftiga nedgången som varit i H&M) att NP3 fastigheter helt plötsligt är mitt största innehav. Det känns ganska bra och bolaget har gått väldigt fint den senaste tiden och jag ser goda tillväxtmöjligheter för bolaget även om fastighetspriserna kanske är på väg att mattas av.

Vidare kan man se att andelen fonder fortsätter öka i portföljen. Jag har ju haft en tanke om att faktiskt bygga en stabil grund av billiga fonder som ett slags golv i portföljen. Detta pågår just nu alltså och totalt är 16 % av portföljen nu placerat i tre olika fonder. Glädjande är också att se att Tele2 är åter i portföljen. Ett innehav jag troligen ökar i den närmsta tiden.

söndag 7 januari 2018

Aktier - 3 steg till ekonomiskt oberoende (Bokrecension)


Det var ett bra tag sedan senast jag läste en bok som berör ämnet aktier. Men före jul här så beställde jag boken "Aktier - 3 steg till ekonomiskt oberoende" av Ola Lauritzson och har i dagarna här läst ut den.

Jag gillar verkligen, och delar, hans tankar kring olika nivåer av sparande. Att ha en bred bas med indexnära produkter är inte fel. Sen att bygga på med utdelningsaktier och slutligen krydda portföljen med mindre tillväxtbolag är en klok strategi. Han lägger också stor vikt vid fundamental analys och många värdeinvesterares visdom går igen i boken. Jag personligen skulle troligen behöva öka upp mitt automatiska indexsparande då detta i dagsläget inte utgör en bas i min långsiktiga portfölj. Däremot är jag också väldigt förtjust i utdelningsaktier så det måste vara en bra balans däremellan. Kanske bör jag starta ett månadssparande mot någon billig indexfond som jag sedan mest bara fyller på och passivt låter växa över väldigt lång tid?

Språket i boken är enkelt. Jag ska ärligt säga att boken kanske inte tillförde mig så mycket ny kunskap. Efter att ha läst en del övriga böcker rörande aktieinvesteringar så börjar man kunna grunderna rätt bra. Att veta vad som är ett P/E tal etc. känns ju som väldigt basic. Samtidigt påminner boken mig om viktiga grundstenar och håller inspirationslågan vid liv kring sparande. Boken påminner mig också om varför det är så viktigt att spara över lång tid. Jag vill ju få mer passiva inkomster som på sikt jag också kan leva av och kanske minska graden av arbete.

Jag kan främst rekommendera boken till dig som står och funderar på att börja spara och investera i aktier. För dig kommer boken vara otroligt värdefull. För dig som redan har en del kunskap kan boken vara läsvärd - men förvänta dig inte att du förvärvar en massa ny kunskap, men väl inspiration.

måndag 1 januari 2018

Mål för 2018

Årets första dag är här och det är nu hög tid att sätta upp 2018 års mål. Föregående års mål uppnåddes bara delvis - om än att jag är väldigt nöjd med att det totala sparandet ökade och att mitt totala kapital är större än någonsin.

Jag har hur som helst kommit fram till följande mål för året. De följer nedan med en kommentar till varje mål om hur jag har tänkt. För mig är det viktigt att det inte blir ett målkalas utan att antalet mål hålls på en rimlig nivå.

Mål 1: Totalt beräknat överskott ska vid årets slut uppgå till 645 000 kronor. 
I detta mål räknar jag med att ha ett månatligt överskott om ca 9500 kr vilket på årsbasis blir 114 000 kronor. Det är ett mål som ligger i paritet med vad jag lyckades med i år vilket känns rimligt att anta att jag bör klara även under kommande året. Det kan dock bli tufft sett till att jag vet att det är några stora utgifter som väntar som jag måste prioritera.
Vid eventuella uppvärderingar av t.ex. bostadsrätt eller kolonistuga ska målet självfallet anpassas utifrån detta och höjas.

Mål 2: Sätta av minst 50 % av årlig löneförhöjning till sparande
Samma mål som för 2017. Jag tycker det är rimligt att en del av en lönehöjning alltid går till sparande. Annars är risken stor att man konsumerar mer och bara utökar sina utgifter.

Mål 3: Öka buffertsparande
I dagsläget har min buffert för vardagliga händelser sjunkit något och ligger på en lite för låg nivå. Under året vill jag öka denna buffert. Jag har inte satt någon siffra på detta mål men jag vill se en ökning.

Jag nöjer mig så för det kommande året. Tre hyfsat bra mål att arbeta mot.

lördag 30 december 2017

Målutvärdering 2017

Året har nått sitt slut och det är dags att se över de mål som sattes upp i början av året. Jag har länge haft vetskap om att några av målen troligen inte kommer att nås - men det är bra lärdomar framåt. Att sätta rimliga mål som faktiskt också går att nå. Dock ska det ju också finnas en utmaning i dem. Nåväl, såhär har det gått - mål för mål:

1. Medelöverskott per månad om 10 000 kronor
Resultat: Ej uppnått
Det genomsnittliga överskottet per månad har vid årets slut uppgått till 9572 kr per månad. Det saknas således 500 kr per månad för att nå till målet. Det är framförallt årets sista månader som dragit ner resultatet på helheten. 


2. Sätt av minst 50 % ev. löneförhöjning per månad till sparande
Resultat: Uppnått

Månadssparandet har under året ökat med minst 50 % av min löneförhöjning. 

3. Totalt överskott om 545 000 kronor vid årsskiftet.
Resultat: 
Ej uppnått
531 800 kronor landade resultatet på. En bra bit under uppsatt mål. H&Ms kursfall i slutet av året motsvarar en stor del av beloppet som saknas. En förklaring men jag är inte nöjd med att det ser ut som det gör. Målet var högt satt och nu räckte det tyvärr inte hela vägen fram i år. 

4. Minska H&M:s andel av totala portföljen
Resultat: 
Uppnått
Delvis beroende av kursfallet men även genom att jag aktivt inte ökat mitt innehav mer i H&M utan koncentrerat ökning till övriga innehav. Har ökat en del i H&M också men den totala andelen är lägre vilket känns bra. Viktigt med en balanserad portfölj med god riskspridning. 

5. Börja att mer aktivt följa sparkvot/månad
Resultat: 
Ej uppnått
Detta är inte ett mål jag har prioriterat. Främst utifrån tidsaspekten och att behovet inte varit så stort. Jag har följt min sparplan och det är det viktigaste. Ett mål jag nog skrotar framåt - ev. kan jag ta upp detta om tid ges och jag tycker det känns motiverat. Nu sparar jag ungefär samma summa varje månad vilket skulle göra att måttets utfall blir ungefär detsamma månad för månad. 

Jag återkommer med mål för 2018! Jag ska tänka igenom nogsamt vilka målsättningar jag ska ha så att de blir rimliga och att jag förhoppningsvis i december nästa år kan skriva "Uppnått" på fler än jag kunde göra detta år. 

Tillgångar och skulder december 2017


Årets sista månad summeras ovan. En ofantligt svag månad där jag bara kan skatta mig lycklig att det totala överskottet faktiskt ökat. Detta beror dock framförallt på fortsatt högt sparande i kombination med amorteringar. Aktierna på börsen har sjunkit rejält i värde och där är H&M dragloket nedåt. Inte mycket har gått bolagets väg den senaste tiden och många analytiker har satt sälj på bolaget. Nåväl - ett plus är ett plus även om det gått en hel del pengar förlorade denna månad. Månadens dåliga resultat kommer också göra att flera av årets mål inte kommer att uppnås. Detta får jag återkomma till. Det viktiga nu är att fortsätta på den inslagna vägen - att tänka långsiktigt och spara enligt lagd plan! Börsen går upp och börsen går ner - jag tror stenhårt på att köpa, behålla, återinvestera och spara regelbundet. Nu får vi se hur 2018 utvecklar sig. Spännande! 

Klicka för större bild

fredag 29 december 2017

Återköpt Tele2 - lärdomar

Idag valde jag att återköpa en del av Tele2. Jag känner att jag har gjort ett klassiskt "amatörmisstag" vad gäller bolaget. Tidigare i år så kom de med en riktigt bra rapport. Aktien steg fint och jag tänkte att nu var det ändå dags att plocka hem vinsten (helt tvärsemot principen köp och behåll som jag gillar). Sagt och gjort - sålde vid en kurs på ca 95 kronor.

Sedan dess har kursen gått uppåt och var ett tag över 105 kronor. Jag har gått och grämt mig över detta. Varför säljer jag ett bolag som har en positiv trend? Varför behåller jag inte bolag jag tror på över lång tid så som jag hade planerat?

Nåväl, nu har kursen backat en smula men jag ser fortsatt positivt på bolaget och köper tillbaka det på 100,8 kr per aktie. Lärdomar kommer att dras av denna affär och det stärker min tro om att behålla bolag jag verkligen tror på och inte lockas av kortsiktighet i vinsthemtagning. Förhoppningsvis kan jag fortsätta utöka mitt innehav i Tele2 under tid framåt. Känns skönt att bolaget är åter i portföljen!

fredag 1 december 2017

Tillgångar och skulder november 2017


Denna månad blir det ett betydligt blygsammare resultat jämfört med de två föregående månaderna. Börsen har varit sur och nedgången i bland annat H&M och Skanska har fortsatt vilket påverkat min portfölj en hel del. Men ibland blir det så och så länge mitt totala överskott ökar varje månad är detta positivt på den stora bilden. Skulderna minskar ju successivt vilket också det är väldigt viktigt för att det långsiktigt ska kunna växa. 

Nu ser vi fram mot december och förhoppningsvis en bra börsmånad. 

Klicka för större bild

fredag 17 november 2017

Utdelning H&M - årets sista

Klicka för att göra bilden större
Idag kom årets sista utdelning in på kontot. Det är H&M som ju delat upp sin utdelning till två gånger per år. Innehavet sett till antal aktier har ju ökat sedan i våras så 1600 kr landade på ISK-kontot idag jämfört med 1274 tidigare i våras. Samtidigt kom säljrek på bolaget vilket gjorde att själva aktiekursen dök rejält idag. Så totalt sett är ju H&M ett av mina sämre innehav totalt sett - men jag behåller ändå och tror att onlinesatsning plus goda butikslägen kommer bära frukt även framåt.

Förra årets utdelning landade på totalt 5303. Så en ökning har ju skett vilket är väldigt positivt. Nu siktar jag på att öka utdelningen än mer under 2018!

tisdag 31 oktober 2017

Tillgångar och skulder oktober 2017


Månaderna rusar som sagt fram. Känns som om jag skriver så varje månad nu för tiden men det är verkligen sant. Sparandet går som planerat och börsen har haft en positiv utveckling. Totalt sett överstiger nu totala tillgångar (om än delvis uppskattade) till över 1,4 miljoner kronor. I verkligheten säkerligen något mer då bostaden är högre värderad än det som anges här. Likväl kolonistugan. Men jag fortsätter just nu att bibehålla en försiktig värdering på dessa tillgångsslag då man inte vet hur marknaden ser ut framåt. 

Just nu har jag ett litet kapital på ISK:n som inte är investerat. Jag funderar och funderar men har hittills inte hittat något bolag jag känner att jag vill gå in i till nuvarande värdering. Kikar fortsatt en del på Clas Ohlson som jag tycker är ett fint och välskött bolag. Dock är ju frågan hur detaljhandeln kommer stå sig när näthandeln ökar. Samtidigt tror jag att Clas Ohlson är en sådan butik som man besöker när man behöver något mer snabbt och inte kan vänta. Då slinker säkerligen lite andra prylar än det man skulle handla ner i varukorgen vilket ju för bolaget är bra. 
Har ni själva några tankar rörande Clas Ohlson?

Klicka för större bild